DENON

 • Denon AVR-X6300H
  - Số kênh: 11.2 - Công suất: 175W x 9 (6ohm, 1kHz,THD 0.7%,)                     140W x 9 (8ohm, 20Hz-20kHz,THD:0.08%)…
 • 	Denon AVR-X8500H
  - Số kênh: 13.2 - Công suất: 150/210W - HDMI: 8 in / 3 out - Định dạng âm thanh: Dolby Atmos, DTS:X…
 • Denon AVR-X4400H
      - Số kênh: 9.2 - công suất 125W x 9(8ohm, 20Hz-20kHz,THD:0.08%) - HDMI: 8 in / 3 out - Định dạng…
 • Denon AVR-X7200WA
  -Số kênh: 11.2 -Công suất: 190W x 9 (6ohm, 1kHz,THD 0.7%,)                      150W x 9 (8ohm, 20Hz-20kHz,THD:0.08%)…
 • Denon AVR-X2400H
  Số kênh: 7.1 Công suất đầu ra (6ohm, 1kHz, 1%, 1 kênh): 150W Công suất đầu ra (8ohm, 20Hz - 20kHz, 0,08%,…