YAMAHA

 • AMPLY YAMAHA RX - A2050
      Số kênh: 9.2 Công suất: 8 ohms @ 9 x 140 W (0.06% THD) Công suất: 4 ohms @ 9 x 285 W Định dạng âm…
 • AMPLY YAMAHA RX - A2030
        Số kênh: 9.2 Công suất: 8 ohms @ 9 x 140 W (0.9% THD) Công suất: 4 ohms @ 9 x 220 W (0.9% THD)…
 • Yamaha RX - A3070
  Thông số Mô tả Số kênh 9.2 Công suất 230W (4W, 0.9% THD, 2 kênh) 150W (8W, 0.06% THD, 2 kênh) 230W (8W,…
 • 	Yamaha RX - A2070
  Thông số Mô tả Số kênh 9.2 Công suất 220W (4W, 0.9% THD, 1 kênh) 140W (8W, 0.06% THD, 2 kênh) 220W (8W,…
 • Receiver	Yamaha RX - A1070
    Thông số Mô tả Số kênh 7.2 Công suất 170W (4W, 0,9% THD, 2 kênh) 110W (8W, 0,06% THD, 2 kênh) 165W…
 • 	Yamaha MX - A5000
  Thông số Mô tả Số kênh 11 Công suất 170W (6W, 0,06% THD, 2 kênh) 150W (8W, 0,06% THD, 2 kênh) Trọng…
 • Pre Yamaha CX - A5100
  Thông số Mô tả Số kênh 11.2 Trọng lượng 13,5kg Kích thước 190 x 435 x 473mm HDMI 8 in/2 out Định dạng…