Vật liệu trang âm

  • Tán âm trần Q2C

  • TIÊU ÂM GÓC QARC300

  • Tiêu âm Gỗ QQE50

  • Tiêu âm vải QQE

  • VLTA 5

  • VLTA 6

  • TÁN ÂM TRẦN D64